Welcome

Welkom op mijn website. Op dit digitale platform laat ik een deel van mijn werk zien. Mocht je geïnteresseerd zijn om mijn werk in het echt te zien, kom dan naar Rotterdam Photo van 6 tot en met 9 februari op het Deliplein in Rotterdam. Voor meer informatie over dit evenement zie: https://www.rotterdamphotofestival.com/.
Wil je samenwerken, laat het me weten!

Welcome on my website. In this digital area I show some of my work. Would you like to see it in real life, come to Rotterdam Photo from Februari 6th until 9th at Deliplein in Rotterdam. For more information about this event see https://www.rotterdamphotofestival.com/.
Would you like to work with me, let me know!