Wij zij 27

‘Wij zijn 27’ is een serie waar ik aan werk gedurende mijn eigen 27ste levensjaar. Mijn inspiratiebron hierbij is de serie ‘Wij zijn 17’ van Johan/Joan van der Keuken. Voor ‘Wij zijn 27’ portretteer ik Bredanaars van 27. Met deze portretten geven mijn modellen en ik een beeld van de 27-jarige. Een onderzoek naar een generatie.

‘Wij zijn 27’ or translated ‘We are 27’ is a series I am working on during my own 27th year of life. My inspiration is de series ‘Wij zijn 17′(We are 17) by Johan/Joan van der Keuken. In ‘Wij zijn 27’ I photograph People from Breda who are 27 years old. In these portraits my models and I give an image of the 27 year old. An investigation into a generation.

“Ik ben 27, mijn naam is Inske. Soms voel ik me ouder dan 27. Twee jaar geleden zijn Sjoerd en ik getrouwd en sinds een paar maanden hebben we een kindje. Ik heb verpleegkunde gestudeerd maar door mijn ALS kan ik niet werken. Om te helpen dichter bij een medicijn tegen ALS te komen doe ik met een groep mensen mee aan de Toer voor ALS, wij zijn Team Inske!”

“I am 27, my name is Inske. Sometimes I feel like I’m older than 27. Two years ago Sjoerd and I got married and a few months ago we had a baby. I studied to be a nurse but because of Amyotrophic Lateral Sclerosis I can’t be one. To help get closer to a cure for ALS, I am participating with a group of people on the Tour for ALS, we are Team Inske!”
“Ik ben 27, en ik heet Bob. Voor mij is het 27-zijn langzaam ouder worden maar het nog niet zijn. Ik heb al meer ervaring opgebouwd maar ik wil nog steeds graag leren. Mee veranderen. En vooral het genieten van de leeftijd.”

“I am 27 and my name is Bob. For me being 27 is slowly getting older and more mature but not really being it. I have already gained some experience but I still want to learn. Evolve myself. And especially; enjoy this age.”
“Ik ben 27 en mijn naam is Kryschja. Voor mij is 27 zijn het moment waarop de puzzelstukjes eindelijk op zijn plek beginnen te vallen, om vervolgens weer helemaal door elkaar geschud te worden. Een leeftijd waarop ik het meest heb geleerd over het leven.”

“I am 27 and my name is Kryschja. For me, being 27 is the moment when the pieces of the puzzle finally start to fall into place, only to be shuffled all over again. This is the age where I learned the most about life.”
“Ik ben 27 en ik heet Myrte. Voor mij betekent 27 zijn een mooie kans volop plezier te hebben door de tijd te nemen om dingen te (her)ontdekken. Van het verdwalen naar afgelegen plekjes, het beter leren kennen van iemand waar ik anders niet snel een gesprek zou hebben, een activiteit te gaan doen ook al ben ik er niet zo goed in of te schaterlachen als er weereens iets mis gaat. Het loslaten van de controle is niet zo eenvoudig, maar dit jaar voelt als het perfecte moment om te zien wat er gebeurt als je het toch doet.”

“I’m 27 and my name is Myrte. For me, being 27 means a great opportunity to have a lot of fun by taking the time to (re)discover things. From getting lost in remote places, getting to know someone I wouldn’t otherwise have a conversation with, doing an activity even though I’m not very good at it, or laughing out loud when something goes wrong again. Letting go of control isn’t that easy, but this year feels like the perfect time to see what happens when you do it anyway.”


Ik ben 27 en ik ben Sophie. 27 is te vergelijken met iemand die een lange reis rond de wereld heeft gemaakt. Veel heb je wel een keer gezien of ervaren. In grote lijnen ken je de wereld. Op deze leeftijd weet je dat je sommige gebieden beter wil verkennen of aan sommige gebieden meer aandacht wil besteden. Je gaat een nieuwe fase in, waarin je jezelf steeds serieuzer gaat ontwikkelen. Dat is soms een zoektocht, maar geeft ook mooie inzichten. Met 27 jaar voel ik me soms nog lekker jong en soms ook al een beetje ‘oud’.”

“I’m 27 and I’m Sophie. 27 can be compared to someone who has made a long trip around the world. You have seen or experienced a lot. You basically know the world. At this age you know you want to explore some areas better or pay more attention to some areas. You will enter a new phase, in which you will develop yourself more and more seriously. That is sometimes a quest, but it also provides great insights. At 27 years old, I sometimes still feel young and sometimes a bit ‘old’.”
“Ik ben 27, mijn naam is Pim. Het is heerlijk om 27 te zijn. Misschien wel de enige leeftijd waarop je jezelf tot zowel jongeren als volwassen kan rekenen. Ik zie in beide voordelen!”

“I’m 27, my name is Pim. It’s wonderful to be 27. Perhaps the only age at which you can count yourself among both youth and adult. I see benefits in both!”
“Wij zijn 27. Hij is Jeroen en zij heet Lotte. Voor ons is 27 zijn een kruispunt tussen het leven als student en het leven als volwassene. We beginnen net met werken, we wonen in ons eerste echte grotemensenhuis, we zouden kunnen reizen als corona geen roet in het eten had gegooid. De wereld en het leven liggen open voor ons!”

“We are 27. He is Jeroen and her name is Lotte. For us, being 27 is a crossroad between life as a student and life as an adult. We just started working, we live in our first real grown-up house, we could travel if corona wouldn’t be an issue. The world and life are open to us!” 
“Ik ben 27 en ik heet Marieke. Voor mij is 27 zijn een soort tussenstop waar ik echt kan nadenken wat ik wil. Ik ben via de havo en het hbo naar de universiteit gegaan en ik heb gewerkt maar ik werd niet gelukkig van wat ik deed. Nu sta ik op het kruispunt om te beslissen wat ik met mijn leven wil.”

“I am 27 and my name is Marieke. For me, being 27 is a kind of a switch where I can really think about what I want. I went to university through havo and hbo and I worked, but I was not happy with what I was doing. Now I’m at the crossroad to decide what I want to do with my life.”
“Ik ben 27 en ik ben Deacon. Het 27 zijn vind ik niet speciaal speciaal maar ik voel me nu wel echt volwassen. Zo ben ik nu sinds een tijdje het huis uit. Ik heb ook echt wel zin in een leuke relatie!”

“I’m 27 and I’m Deacon. I don’t think turning 27 is special, but I do feel really grown up now. I am having my own place now and I also would really like to have a nice relationship!”
“Ik ben 27 en ik ben Justin. 27 is een grappige leeftijd. Je bent oud genoeg om je neefjes te zeggen dat ze hun bord leeg moeten eten maar ook jong genoeg om met ze in de ballenbak te zitten.”

“I’m 27 and I’m Justin. 27 is a funny age. You’re old enough to tell your nephews to finish their plates, but you’re also young enough to be in the ball pit with them.”